Nawigacja

Kto nas ogl?da?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
SIERADZKI WALCZYK - MOJE MIASTO (TEKST) PDF Drukuj Email
Autor: Zbigniew Paprocki   

Moje miasto - pi?kny Sieradz,

Zamek w nim na wzgrzu sta?.

I niejeden rd szlachecki

tutaj swe poselstwo mia?.


Tu na zjazdach ustalano

podzia? ziem i podzia? rl.

Za zas?ugi moje miasto

mia?o prawo sk?ada? sl.


Nad Wart? rodzi?o si? miasto dzisiejsze

z osady ma?ej kupieckiej.

wymieni? wi?c Sieradz Innocenty II

w swej "Z?otej bulli" papieskiej.


Za Leszka Czarnego Ksi?stwo Sieradzkie

stawa?o powoli w rozkwicie,

w zawi?ej historii ludu tej ziemi,

w?rd wojen, najazdw i bitew.


Moje miasto - pi?kny Sieradz,

kasztela?ski stary grd.

St?d chor?gwie dwie rycerskie

a? pod Grunwald posz?y w bj.


Za ich m?stwo krl Jagie??o

przyzna? nam czerwony lak -

do piecz?ci u?ywany,

historycznie wa?ny znak.


Krakowskim Przedmie?ciem wje?d?ali krlowie

na sejm i na zjazdy szlacheckie.

Tu nawet raz krla wybrali pos?owie,

lecz nie mg? pos?u?y? si? ber?em.


W tym grodzie nad Wart? szlacheckie poparcie

krlowa Jadwiga zyska?a.

I krl Jagiello?czyk tu zosta? elektem -

sieradzka to ziemia widzia?a.


Moje miasto - pi?kny Sieradz.

Kolegiaty stary mur

historycznej strze?e prawdy,

wiary w Boga - a? po grb.


?wi?ta siostra Ledchowska

wspiera nasz codzienny trud.

Jest patronk? mego miasta,

wzorem prawdy, pracy, cnt.


Krakowskim Przedmie?ciem, jak ka?e tradycja,

pielgrzymi w drog? ruszaj?.

U stp Jasnej Gry jak niegdy? przodkowie

cze?? Bogurodzicy oddaj?.


Niech p?yn? te s?owa w sieradzkim walczyku

wodami Warty nad Ba?tyk -

o moim Sieradzu, otwartym dla wszystkich,

ksi???cym mie?cie przyjaznym.


Sieradz 06.01.2010

 

Copyright © 2010 Zbigniew Paprocki. Wszelkie prawa zastrzeżone.