RZEKA WSPOMNIE? Drukuj
Autor: Zbigniew Paprocki   

 

S?owa: Zbigniew Paprocki

RZEKA WSPOMNIE?

Zielony las dooko?a
i rzeka Polskich wspomnie?
bólu i cierpienia
która o pami?? wo?a
rzeko ?o?nierzy Wykl?tych
walcz?cych o Polsk? ziemi?
w wirze gorzkich wspomnie?
nie pozwól ich zapomnie?
upomnij mnie gdy b?d?
w twych nurtach ryby ?owi?
abym za ich m?odo??
cho? chwil? si? pomodli?
zielony Polski lesie
i rzeko gorzkich wspomnie?
minionych chwil kustoszu
nie pozwól ich zapomnie?
?o?nierskie Polskie serca
ponie?my w ko?ysce d?oni
w?ród fioletowych wrzosów
postawmy dla nich pomnik

© Zbigniew Paprocki
01.03.2018r.