W Ciemnym Lesie (piosenka z bajki p.t. "Raj krasnali") Drukuj
Autor: Zbigniew Paprocki   

 

W ciemnym lesie trzech krasnali

ma??, ?liczn? chatk? ma.

Sercem wielcy, wzrostem mali

lecz kochaj? ca?y ?wiat.

 

W ciemnym lesie ma?y domek

ka?de dziecko zmie?ci si?.

"Raj krasnali" wita wszystkich,

zapraszamy, go?ciu, wejd?!

 

ref.:

Ka?dy, kto do lasu wszed?

i kto cicho  w lesie jest,

kto nie stuka i nie puka,

?mieci sprz?ta, grzybów szuka

- je?li szcz??cie b?dzie mia?,

mo?e spotka? kiedy? nas.

Zapraszamy., zapraszamy

wszystkich was!

 

W ciemnym lesie, my krasnale

urz?dzimy dla was bal.

Wszystko b?dzie tak jak w bajce,

bo to jest bajkowy kraj.

 

"Raj krasnali" jest marzeniem,

które spe?ni? mo?e si?.

Bo krasnale grzeczne dzieci

odwiedzaj? czasem w ?nie.

 

ref.:

Ka?dy, kto do lasu wszed?...