MOJA BIOGRAFIA Drukuj
Autor: Zbigniew Paprocki   
sobota, 28 paĆșdziernika 2017 01:19

ZBIGNIEW PAPROCKI

(ur. 28.03.1957r.)                        w Widawie.Dzieci?stwo i m?odo?? sp?dzi? wJankowicach Rybnickich k/Rybnika. Od roku 1972 mieszka? w Strumianach  k/Burzenina.

Od 1983 r. mieszka w Sieradzu.

Od kiedy pami?ta w duszy gra mu muzyka i poezja. W dzieci?stwie przez cztery lata ucz?szcza? na prywatne lekcje gry na gitarze u wspania?ego nauczyciela muzyki i zas?u?onego dyrygenta Orkiestry D?tej  KWK "Chwa?owice" w Rybniku Ewalda Lanusznego.

 

Przez prawie czterdzie?ci lat pisa? wiersze i piosenki dla doros?ych i dla dzieci do szuflady. Komponowa? równie? do nich muzyk?. W 2008 r. trafi? do Ko?a Literackiego "Anima". Ma za sob? publikacje w "Siódmej prowincji" "Pulsie" w "Pulsie Sieradza" i w "Szkolnych Wie?ciach" (dwumiesi?cznik wydawany przez WODN w Sieradzu).
Wyda? równie? ksi??k? dla dzieci p.t. "O kogucie listonoszu". Nagra? p?yt? CD p.t. "Spacer po Sieradzu" z w?asnymi tekstami o Sieradzu dodaj?c utwory z w?asn? muzyk? do tekstów poetów z Sieradza, ?odzi i Warszawy.


Wyst?pi? w pó?finale Mi?dzynarodowego Festiwalu Bardów - OPPA 2009 w Warszawie.


Swoj? twórczo?? dla doros?ych i dzieci prezentowa? w Sieradzu, Podd?bicach, ?asku, Widawie, Wieluniu, Parz?czewie a tak?e w Praszce i Rudnikach woj. opolskie oraz ?odzi, Kaliszu i Warszawie.

 

W dniu 12.10.2017 wyst?pi? z KL "Anima" nie zaprzestaj?c twórczo?ci literackiej i muzycznej. Publikuje swoje wiersze w kilku grupach poetyckich na Facebooku a muzyk? na YouTube.

Poprawiony: piątek, 03 listopada 2017 04:04